Finanse

ekonomia on-line

Facebook
RSS
 • rp_finanse21.jpg Pomysł na biznes

  Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie dosyć szalony pomysł. A może by tak założyć działalność gospodarczą? Trochę nuży mnie już moja praca u obecnego pracodawcy i może czas już pójść własna drogą, która sprawi, że stanę się bardziej szczęśliwy i w końcu zacznę czerpać przyjemność z zarabiania pieniędzy. Rozważam dwie ...

 • rp_ekonomia36.jpg Jak zarobić w internecie?

  Wiele osób pracujących na etacie stara się znaleźć alternatywę dla swojego obecnego zatrudnienia lub też podjąć pracę dodatkową. Nie jest łatwo pogodzić dwie prace jednocześnie - tą na umowę i dodatkowe zajęcie, które wymagałoby wyjścia z domu. Rozwiązaniem dla takich osób jest praca zdalna w internecie. Wymagania co do sprzętu ...

 • rp_ekonomia20.jpg Ewolucja systemu platniczego

  Lepsze wyobrażenie funkcji, jakie spełnia pieniądz, i form, w jakich występował do dzisiaj, możemy uzyskać, zajmując się ewolucją systemu płatniczego - metod przeprowadzania transakcji w gospodarce. System płatniczy rozwijał się w ciągu stuleci, a wraz z nim zmieniały się formy pieniądza. W pewnym okresie podstawowym środkiem płatniczym i dominującą formą ...

 • rp_ekonomia2.jpg Europejskie zjednoczenie wolnego handlu

  Separatystyczna organizacja gospodarcza powstała w związku z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Układ w sprawie EFTA podpisany został w Sztokholmie 20. XI. 1959 r. i wszedł w życie 1. VII. 1960. Do EFTA należy 7 krajów OEEC: Anglia, Austria, Dania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Portugalia, które nie uważały za możliwe przystąpić ...

 • rp_praca3.jpg Europejski fundusz walutowy

  Utworzony został w grudniu 1958 na mocy Europejskiego Układu Monetarnego, zawartego w 1955 przez kraje członkowskie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), przekształconej na mocy układu z 14. XII. 1960 w Organizację Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (układ ten ma wejść w życie jesienią 1961). Europejski Układ Monetarny przewidywał, że z chwilą ...

 • rp_kredyty6.jpg Europa wschodnia

  Do końca zimnej wojny banki w komunistycznych krajach Europy Wschodniej i w Związku Radzieckim były własnością państwa. Po upadku komunizmu banki tych państw miały niewielkie doświadczenie w dyskryminacji ryzyka i monitorowaniu kredytobiorców. Co więcej, nie istniał niemal aparat regulacji i nadzoru bankowego, który mógłby przejąć kontrolę nad bankami i nie ...

Jak zarobić w internecie?

Wiele osób pracujących na etacie stara się znaleźć alternatywę dla swojego obecnego zatrudnienia lub też podjąć pracę dodatkową. Nie jest łatwo pogodzić dwie prace jednocześnie – tą na umowę i dodatkowe zajęcie, które wymagałoby wyjścia z domu. Rozwiązaniem dla takich osób jest praca zdalna w internecie. Wymagania co do sprzętu są minimalne, wystarczy podłączenie do internetu oraz komputer lub laptop. Na czym da się zarabiać w sieci? Możliwości jest bardzo  [ Read More ]

Europejskie zjednoczenie wolnego handlu

Separatystyczna organizacja gospodarcza powstała w związku z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Układ w sprawie EFTA podpisany został w Sztokholmie 20. XI. 1959 r. i wszedł w życie 1. VII. 1960. Do EFTA należy 7 krajów OEEC: Anglia, Austria, Dania, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i Portugalia, które nie uważały za możliwe przystąpić do wspólnego rynku z uwagi bądź na przepisy swych konstytucji (Szwajcaria, Szwecja, Austria) zabraniających im delegowanie władzy suwerennej na instytucje  [ Read More ]

Europa wschodnia

Do końca zimnej wojny banki w komunistycznych krajach Europy Wschodniej i w Związku Radzieckim były własnością państwa. Po upadku komunizmu banki tych państw miały niewielkie doświadczenie w dyskryminacji ryzyka i monitorowaniu kredytobiorców. Co więcej, nie istniał niemal aparat regulacji i nadzoru bankowego, który mógłby przejąć kontrolę nad bankami i nie dopuszczać do podejmowania nadmiernego ryzyka. Nie dziwi zatem, że w braku doświadczenia zarówno po stronie banków jak i organów nadzoru  [ Read More ]

Emisja pieniadza papierowego

W emisji pieniądza papierowego zyskuje władza pieniężna dodatkowe źródło dochodów. Ponosząc tylko koszty papieru i druku zdobywa środki nabywania towarów i usług. Puszcza w obieg bezwartościowe symbole i w zamian za nie zabiera z cyrkulacji określoną ilość wartości. Nie-ekwiwalentność ta dotyczy w normalnych transakcjach tylko poszczególnych, z osobna wziętych aktów wymiany pieniądza papierowego na towar i towaru na pieniądz papierowy. W aktach sprzedaży i kupna towaru za pieniądz papierowy. traktowanych  [ Read More ]

Elektroniczne srodki platnosci

Mogłoby się wydawać, że wraz z rozwojem komputerów i zaawansowanej technologii telekomunikacyjnej pojawił się lepszy sposób zorganizowania naszego systemu płatniczego. Całą papierkową stronę operacji można wyeliminować, przekształcając ją całkowicie w coś, co znane jest jako elektroniczne środki płatności (EMOP) i polega na dokonywaniu wszystkich płatności za pośrednictwem telekomunikacji elektronicznej. Jakkolwiek jeszcze nieznane powszechnie, elektroniczne środki płatności można było spotkać już wiele lat temu. Z systemu telekomunikacji nazywanego Fedwire, który pozwala  [ Read More ]

Efektywnosc

Jeśli rynek nie jest w stanie efektywnie korzystać z dodatkowych zabezpieczeń, problem negatywnej selekcji narasta, ponieważ pożyczkodawca potrzebuje znacznie więcej informacji dotyczących jakości pożyczkobiorcy, aby skutecznie odróżnić dobre i złe kredyty. W rezultacie pożyczkodawcom jest znacznie trudniej przekazywać fundusze dla pożyczkobiorców, którzy mają najbardziej produktywne możliwości inwestycyjne przez co zmniejsza się ilość inwestycji i spowalnia proces rozwoju gospodarczej: Analogicznie, słabo rozwinięty system prawny może maksymalnie utrudnić pożyczkodawcom wymuszanie przestrzegania klauzul  [ Read More ]